Tại lèn Chà Nạ thuộc xã Xuân Trạch, các nhà khảo cổ đã phát hiện một chiếc rìu được làm bằng đá cuội, ghè đẽo, mài toàn thân. Đây thuộc loại rìu tứ giác, không có đốc, không vai, độ dài 5,5cm và rộng 3,5cm.

 

Theo nhận định của các nhà nghiên cứu, đây có thể là công cụ của người nguyên thuỷ thời kỳ đồ đá mới, niên đại ước tính trên dưới 4.000-5.000 năm.

 

Ô Châu

Tag :