Lý do của việc tạm hoãn này là do phương án phát hành thêm của Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Kinh Đô miền Bắc (mã NKD-HOSE) có sự điều chỉnh nên tiến độ hoàn thành việc phát hành cổ phiếu sẽ chậm hơn dự kiến. Đồng thời, Hội đồng Quản trị cũng đã thống nhất tiến hành sáp nhập Công ty Cổ phần Kido vào Công ty Cổ phần Kinh Đô trước, dự kiến thực hiện trước quý 1/2008. Sau đó, hoàn tất việc sáp nhập Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Kinh Đô miền Bắc vào Công ty Cổ phần Kinh Đô.                                                                                                     Theo T.Uyên                                                                                                   Theo VnEconomy