Với hơn 30.000 cơ sở y tế trong đó có 66 bệnh viện tư, hệ thống cơ sở y tế tư đang ngày càng lớn mạnh và góp phần giảm tải cho y tế Nhà nước, nâng cao chất lượng dịch vụ bằng cạnh tranh lành mạnh và tạo thêm sự lựa chọn cho người dân. Tuy nhiên, số bệnh viện ngoài công lập vẫn chưa như mong muốn vì thế vẫn được khuyến khích và hỗ trợ.

Bày tỏ quan điểm tại hội nghị Tổng kết ngành y tế năm 2007 và triển khai kế hoạch năm 2008, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khuyến khích các thành phần kinh tế liên kết với nhà nước mở các cơ sở điều trị theo yêu cầu để đáp ứng nhu cầu điều trị của một bộ phận người có thu nhập trong xã hội, hạn chế đi nước ngoài chữa bệnh. Như thế, ngân sách nhà nước vừa có thêm nguồn thu để có thể hỗ trợ những đối tượng nghèo, thuộc diện chính sách, trẻ em, vừa giảm tải cho các bệnh viện nhà nước, vừa đỡ bỏ phí một tiềm lực mà Việt Nam hoàn toàn có thể làm được. Trên thực tế, không hiếm các cơ sở y tế tư nhân mua được những trang thiết bị khám chữa bệnh hiện đại mà y tế nhà nước không đủ sức mua vì thiếu kinh phí.

Tuy nhiên, hiện hệ thống y tế tư nhân vẫn còn thiệt thòi nhiều mặt. Vì thế, để tạo sự công bằng giữa hệ thống bệnh viện công lập và bệnh viện tư nhân, trong năm nay, Bộ Y tế cũng thực hiện việc phân hạng các bệnh viện này theo các tiêu chí cụ thể để tạo thuận lợi trong việc chuyển tuyến cho bệnh nhân và việc tham gia khám chữa bệnh cho bệnh nhân có bảo hiểm y tế.

Mới đây, Thủ tướng cũng vừa ký QĐ số 30 phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. Theo đó, đến năm 2010,cả nước phải có 1.200 bệnh viện, viện nghiên cứu với 190.000 giường bệnh.

Hồng Hải

Tag :