Bộ dụng cụ sửa chữa xách tay 97 chi tiếtModel: TK-23497CXuất xứ : Custor/Đài LoanGồm : 10 cờ lê vòng miệng : 7;9;10;11;12;13;14;15;17;19 mm 02 tua vít dẹp : 4.0 x 100 mm ; 5.5 x 125 mm 02 tua vít pake: PH1 x 80 mm ; PH2 x 100 mm 01 kìm mỏ quạ 255 mm 01 kìm mỏ bằng 175 mm 01 kìm cắt 175 mm 01 búa sắt 500 g 02 đục 09 đầu tuýp 1/4" : 4;5;6;7;8;9;10;11;12 mm 03 tuýp 1/4" đầu vít pake : PH1;PH2;PH3 03 tuýp 1/4" đầu vít sao : PZ1;PZ2;PZ3 05 tuýp 1/4" đầu sao : T10;T15;T20;T25;T30 02 cần nối 3/8" dài 75 ;150 mm 17 đầu tuýp 3/8": 6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22 mm 01 tuýp mở bugi đầu 1/2" : 21mm 02 cần nối 1/2" dài : 125 mm ; 250 mm 13 đầu tuýp 1/2" : 10;11;12;13;14;15;17;19;22;24;27;30;32 mm 01 tay vặn 1/4" 01 đầu lắc léo 1/4" 01 cần xiết trượt 1/4" 01 đầu nối 1/4 x 6.35 mm 01 cần nối 1/4" dài 50mm 05 tuýp 1/4" đầu dẹp : 3;4;5;6;7 mm 06 tuýp 1/4" đầu lục giác : 3;4;5;6;7;8; mm 01 cần xiết tự động 1/4" 01 đầu lắc léo 3/8" 01 cần xiết tự động 3/8" 01 đầu lắc léo 1/2" 01 đầu chuyển 1/2" x 3/8" 01 cần xiết tự động 1/2 "