Chim bói cá Guam non chào đời tại Viện Bảo tồn Sinh học Smithsonian hôm 17/5, MNN đưa tin. Đây là con cái đầu tiên sinh ra tại viện sau 4 năm. Nhân viên chăm sóc đang cho nó ăn chuột, dế, sâu và thằn lằn cắt nhỏ.

Chim bói cá Guam có màu lông sặc sỡ, tiếng kêu lớn đặc trưng và rất hung dữ khi bảo vệ lãnh thổ. Trước đây, chúng chỉ sống trên đảo Guam, Thái Bình Dương, nhưng hiện đã tuyệt chủng ngoài tự nhiên và là một trong những loài chim bị đe dọa nghiêm trọng nhất hành tinh. Trên thế giới chỉ còn khoảng 140 cá thể chim bói cá Guam, tất cả đều được chăm sóc dưới sự kiểm soát của con người.

Chim bói cá Guam trưởng thành mang màu lông sặc sỡ. Ảnh: Michael Fitzsimmons.

Loài chim này bảo vệ lãnh thổ rất quyết liệt nên các chuyên gia gặp khó khăn khi muốn ghép đôi. Bố mẹ của con non mới được chuyển đến viện từ vườn thú St. Louis. Đây là quả trứng đầu tiên của chúng có khả năng nở. Vì chim bố mẹ không chăm sóc tốt quả trứng, các chuyên gia quyết định tiến hành ấp nhân tạo và nuôi dưỡng chim non.

Trứng nở sau 22 ngày ấp, con non nặng 5,89 gr. Tuần đầu tiên, các nhân viên cho nó ăn mỗi hai tiếng, sau đó giảm dần số lần cho ăn. Khi khoảng 30 ngày tuổi, nó sẽ sẵn sàng bay khỏi tổ.

Toàn bộ số chim bói cá Guam hiện nay được phát triển từ 29 cá thể. Các chuyên gia đưa chúng về chăm sóc tại vườn thú Mỹ những năm 1980 để bảo vệ loài chim này khỏi tuyệt chủng. Lần cuối cùng người ta bắt gặp chim bói cá Guam ngoài tự nhiên là năm 1988.

Chim non đầu tiên chào đời tại viện Smithsonian vào năm 1985. Từ đó đến nay đã có thêm 19 con non ra đời tại đây. Chim bói cá Guam là loài bị đe dọa nghiêm trọng nhất đang sống trong viện.