Bàn chân chiến binh có nghĩa là chiều dài ngón chân tương tự nhau, khác biệt không đáng kể.

Bạn là linh hồn của những bữa tiệc, song bạn có tính "cả thèm, chóng chán". Thêm vào đó, bạn cũng hay đả kích người khác, phản đối quan điểm của người khác và tranh luận cho đến khi bạn thắng mới thôi.

Xem thêm:

Bàn chân La Mã Bàn chân lửa Bàn chân vuông
Chân ngón út cực nhỏ Bàn chân xòe Bàn chân chiến binh
Bàn chân nghiêng Chân có ngón cái tách rời Chân có ngón út tách rời

Bảo Nhiên