Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB) công bố thông tin triệu tập ĐHCĐ bất thường vào ngày 24/6/2014 (dự kiến).Theo đó, HĐQT sẽ trình ĐHCĐ bất thường phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác nước ngoài. Số lượng cổ phần chào bán dự kiến từ 4 triệu - 6 triệu đơn vị, chào bán theo giá trung bình 10 phiên giao dịch gần nhất của NBB tại thời điểm phát hành trừ đi 10%. Theo ước tính của NBB, giá trị chào bán dự kiến đạt 100 - 150 tỷ đồng. Thời gian chào bán dự kiến từ tháng 6 đến tháng 8/2014. Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được bổ sung nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Đây là lần thứ 2 trong năm 2014, NBB lên kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu. Trước đó, triển khai nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2013 (cách đây hơn 1 năm), HĐQT công ty đã thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, số lượng cổ phiếu dự kiến 18,86 triệu đơn vị. Từ cuối tháng 1 năm nay, thị giá NBB bất ngờ tăng vọt so với mặt bằng trước đó.
Biến động giá NBB 6 tháng gần nhất
Minh Thư