Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall (WSS) công bố thông tin giao dịch cổ phiếu SAM của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom.Trong những ngày cuối năm, WSS đã mua vào 12,58 triệu cổ phiếu SAM, nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 4,21 triệu đơn vị (3,22%) lên 16,8 triệu đơn vị - chính thức trở thành cổ đông lớn của SAM với tỷ lệ nắm giữ 12,84%.Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn: 23/12/2014. Kết thúc chu kỳ thanh toán và cổ phiếu về tài khoản vào 31/12/2014. Hiện tại WSS chưa có đại diện sở hữu tại SAM. Giao dịch của WSS chính vì vậy không thuộc diện phải công bố thông tin trước giao dịch. Tạm tính theo giá 12.000 đồng/cổ phiếu, số tiền mà WSS bỏ ra để mua vào khối lượng khủng cổ phiếu SAM ước tính 277 tỷ đồng. Trước đó, HFC Việt Nam công bố thông tin đăng ký bán 10 triệu cổ phiếu SAM. Tuy nhiên thời gian giao dịch của HFC Việt Nam từ 30/12/2014 đến 28/1/2015. Trong khi đó, WSS đã bắt đầu mua vào cổ phiếu Sacom từ 23/12/2014.
Đan Nguyên