• 348 CNVC-LĐ tham gia hiến máu tình nguyện
  • 700 CNVC-LĐ SAMCO tham gia hiến máu nhân đạo
  • 500 nhân viên tham gia hiến máu
  • 348 CNVC-LĐ tham gia hiến máu tình nguyện

  • 700 CNVC-LĐ SAMCO tham gia hiến máu nhân đạo

  • 348 CNVC-LĐ tham gia hiến máu tình nguyện

  • 700 CNVC-LĐ SAMCO tham gia hiến máu nhân đạo

  • 500 nhân viên tham gia hiến máu

Đây là hoạt động được tổ chức định kỳ hằng năm nhằm góp phần cung cấp máu cho các bệnh viện để cấp cứu, điều trị bệnh và nâng cao tinh thần tương thân tương ái trong CNVC-LĐ.

Ngày hội thu hút 200 CNVC-LĐ thuộc 87 đơn vị trên địa bàn quận tham gia, mỗi cá nhân đã hiến 250 - 450 ml máu. CNVC-LĐ tham gia hiến máu được khám sức khỏe và được tặng thuốc, sữa, quà lưu niệm.

T.Nga